دوشنبه, 7 اسفند 1396
اطلاعيه2

به اطلاع كليه پژوهشگران مي رساند پژوهشكده آب و انرژي جندي شاپور وابسته به دانشگاه شهيد چمران اهواز در نظر دارد پروژه هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي را از طريق پژوهشگران داراي تخصص مرتبط ، انجام دهد. لذا از كليه علاقمندان دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه شهيد چمران اهواز - معاونت پژوهشي- پژوهشكده آب و انرژي جندي شاپور                    ( http://www.scu.ac.ir)  مراجعه و علاقمندي خود را اعلام نمايند.


پژوهشكده آب و انرژي جندي شاپور

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8